jueves, 14 de mayo de 2009

Amidá

Amidá para día regular


Adon.ai sefatai tiftaj, ufi iaguid tehilateja.

1-Baruj ata Adon.ai, Eloheinu, VElohei avotenu, Elohei Avraham, Elohei Itzjak, VElohei Iaakov, Hael HaGadol HaGuibor veHaNorah El Elion, gomel jasadim tovim vekone hakol vezojer jasde avot uemevi goel livne venehem lemaan shemo beahavah.
Melej ozer uemoshia umaguen Baruj ata Adon.ai, maguen Avraham.

2-Atah guibor leolam, Adon.ai mejaie metim ata rav lehoshia, (mashiv haruaj umorid hagashem) / (morid hatal),
Mejalkel jaim bejesed mejaie metim berajamim rabim somej nofelim verofe jolim umatir asurim umekaiem emunato lishene afar mi jamoja baal guevurot umi dome laj melej memit umejaie umatzmiaj ieshua, veneeman ata lehajaiot metim. Baruj ata Adon.ai, mejaie hametim.

3-Atah kadosh, veshimja kadosh, ukedoshim bejoliom iehaleluja selah. Ki El melej gadol vekadosh atah. Baruj ata Adon.ai, haEl (hamelej) hakadosh.

4-Ata jonen leadam daat, umelamed leenosh bina. Joneinu meitja jojma bina vadaat. Baruj ata Adon.ai, jonen hadaat.

5-Hashivenu avinu letorateja vekorvenu malkenu laavodateja, vehajazirenu bitshuva shelema lefaneija.Baruj ata Adon.ai, harotze bitshuva.

6-Slaj lanu avinu ki jatanu, mejal lanu malkenu ki pashanu, ki el tov vesalaj ata. Baruj ata Adon.ai janun, hamarbe lisloaj.

7-Ree na veonienu veriva rivenu, uguealenu gueula shelema mehera lemaan shmeja, ki el goel jazak ata. Baruj ata Adon.ai, goel Israel.

8-Refaenu Adon.ai venerafe hoshienu venivashea ki tehilatenu ata, vehaale aruja umarpe lejol tajaluenu ulejol majoveinu, refua shelema lejol makoteinu. Ki el melej rofe neeman verajaman ata. Baruj ata Adon.ai, rofe jolei amo Israel.

(Desde pesaj hasta el 5 de diciembre)

9-Barejenu Adon.ai Eloheinu bemol ma’ase yadanu, ubarej shenatenu betalelé rats´n berajá undabá uthí ajaritah jayim vesabá veshalom kashanim hatobot librajá, ki El tob umetib ata umbarej hashanim. Baruj atá Adon.ai, mebarej hashanim

(Desde el 5 de diciembre hasta el rezo de minjá de la vispera de Pésaj)

Barej alenu Adon.ai Eloheinu et hashaná hazot veet kol mine tevuata letova, veten tal umatar livraja al kol pne haadama, veravé pené tebel vesaba et ha’olam kuló mituvaj, umaleyadenu mibirjoteja ume’osher matenot madeja, shomrá vehatsila shaná zo Mikel dabar ra’, umikol miné mashjit, umikol miné fur’anut, va’asé lah tikvá tobá veajarit shalom jus verajem aleha ve’al kol tebuatah uferoteha ubarejah beguishmé ratsón berajá undabá, uthi ajaritah jayim vesabá veshalom kashanim hatobot librajá ki el tob umetib ata umbarej hashanim. Baruj ata Adon.ai, mebarej hashanim.


10-Teka beshofar gadol lejerutenu, vesa nes lekabetz galuioteinu, vekabtzenu iajad mehera mearba canfot haaretz leartzenu. Baruj ata Adon.ai, mekabetz nidjei amo Israel.

11-Hashiva shofteinu kevarishona veioatzeinu kevatjila vehaser mimenu iagon vaanaja, umloj aleinu mehera ata Adonai levadja bejesed ubrajamim, vetzadkenu betzedek uvemishpat. Baruj ata Adon.ai, melej ohev tzdaka umishpat.

12- Laminim Velamalshinim al tehi tikva, vejol haminim kerega iovedu, vejol oiveja mehera ikaretu, vehazedim mehera teaker uteshaber utemaguer utejalem vetashpilem vetajniem bimhera veiameinu. Baruj ata Adon.ai, shover oivim umajnia zedim.

13-Al hatzadikim veal hajadisie, veal ziknei sheerit amja beit Israel, veal pleitat beit sofreiem veal guerei hatzedek vealeinu, iehemu na rajameja Adon.ai Eloheinu, veten sajar tov lejol habotjim beshimja beemet, vesim jelkenu imahem uleolam lo nebosh ki veja batajnu, veal jasdeja hagadol beemet u betamim nishanenu. Baruj ata Adon.ai, mishan umivtaj latzadikim.

14- Tishkon betoj VelIrushalaim irja berajamim tashuv vetishkon be toja kaasher dibarta, uvne ata bekarov beiameinu olam, vejise David avdeja mehera letoja tajin. Baruj ata Adon.ai, bone Ierushalaim.

15-Et tzemaj David avdeja mehera tatzmiaj, vekarno tarum bishuateja, ki lishuatja kivinu kol haiom, umetzapim lishua. Baruj ata Adon.ai, matzmiaj keren ieshua.

16-Shemá kolenu Adon.ai Eloheinu, Av harajaman, jus verajem aleinu, vekabel berajamim uveratzon et tefilatenu, ki el shomea tefilot vetajanunim ata, umilfaneja malkenu reikam al teshivenu janenu vaanenu ushma tefilatenu. Ki ata shomea tefilat kol pe amja Israel berajamim. Baruj ata Adon.ai, shomea tefila.

17-Retze, Adon.ai Eloheinu, beameja Israel velitefilatam shee. Vehashev ethaavodah lidvir beteja. Veishe Israel utefilatam meherah beahava tekabel beratzon. Utehi leratzon tamid avodat Israel ameja.
Vetejezena enenu beshuveja, leTzion berajamim.
Baruj ata Adon.ai, hamajazir shejinato leTzion.

18-Modim anajnu laj shaata hu Adon.ai Eloheinu vElohei avotenu leolam vaed. Tzur jaienu maguen ishenu ata hu ledor vador. Nodeh leja unesaper tehilateja al jaienu hamesurim beiadeja veal nishmotenu hapekudot laj veal niseja shebejoliom imanu veal nifleoteja vetovoteja, shebejolet, erev vavoker vetzoharaim. Hatov ki lo jalu rajameja vehamerajem ki lo tamu jasadeja ki meolam kivinu laj.
Veal kulam, itbaraj veitromam shimja Malkenu, tamid leolam vaed.
Vejol hajaim ioduja sela vihalelu etzhimja beemet, leolam ki tov, hael ieshuatenu veezratenu sela. HaEl hatov. Baruj ata Adon.ai, hatov shimja uleja nae lehodot.

19-Sim shalom tova uvraja, [ jaim, ] jen vajesed verajamim, alenu veal kol Israel ameja. Barejenu avinu, kulanu keejad, beor paneja. ki veor paneja natata lanu, Adon.ai Eloheinu, Torat jaim veahavat jesed, utzdaka uvraja verajamim, vejaim veshalom. Vetov iheieh beeneja levarejenu ulevarej et ameja Israel bejol et uvjol shaah bishlomeja berov oz veshalom. Baruj ata Adon.ai, hamevarej et amo Israel bashalom.


“Yihyu leratsón imre fi vehegyón libí lefaneja Adon.ai tsurí begoalí”

Elohai, netzor leshoni mera, vesiftotay midaver mirma, velimkalelai nafshi tidom, venafshi kol keafar latihie, ptaj libi, betorateja, ubemitzvoteja, tirdof nafshi, vejol hajoshbim alai leraa, mehera afer atzatam, vekalkel majehavatam. Ase lemaan shmeja, ase lemaan iemineja, ase lemaan kdushteja, ase lemaan torateja, lemaan iejaletzun iedideja. Hoshia ieminja vaaneini.

“Yihyu leratsón imre fi vehegyón libí lefaneja Adon.ai tsurí begoalí”

OSE SHALOM BIMROMAV HU IAASE SHALOM ALEINU VEAL KOL ISRAEL VEIMRU AMEN

Ihei ratzon milfaneja Adon.ai Eloheinu veElohei aboteinu, sheibane beit hamikdash bimhera beiameinu, veten jelkeinu, betorateja. Vesham naavdeja, beirha, kimei olam ukeshanim kadmoniot. Vearba laadonai minjat Yehuda bIrushalaim kimei olam ukeshanim kadmoniot
.Catellano


Oh Señor, abre mis labios para que mi boca relate Tu alabanza.

1.(Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza) Tú, (enderezarse) Eterno, D”s nuestro y D”s de nuestros padres, D”s de Abraham D”s de Itzjack y D”s de Ya’akob; D”s grandioso, poderoso y temible; D”s altísimo que otorga bondades benéficas, Amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al redentor para los hijos de sus hijos, en virtud de Su nombre, con amor.
Rey que ayuda, salva y defiende. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza) Tú, (enderezarse) Eterno, defensor de Abraham.

2. Tú eres Todopoderoso por toda la eternidad, oh Señor; Tú eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar.
Sustenta a los vivos con bondad, resucita a los muertos con misericordia, sostiene a los caídos y cura a los enfermos, librea a los prisioneros y mantiene Su fidelidad para los que duermen en el polvo. ¿Quién es como Tú, Amo de hechos poderosos? ¿Y quién se te asemeja, Rey que causas la muerte y haces vivir, y haces florecer la salvación?
Y Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres Tú, Eterno, que resucita a los muertos.

3. Tú eres Santo y Tu Nombre es Santo. Y santos te alaban todos los días (sela). Bendito eres Tú, Eterno, el D”s Santo.

4. Tú agracias al hombre con conocimiento y enseñas entendimiento al ser humano. De ti mismo con gracia otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres, Tú Eterno que con gracia otorga conocimiento.

5. Haznos regresar, Padre nuestro, a tu Torá; y acércanos, Rey nuestro, a Tu servicio Y haznos retornar ante Ti con un arrepentimiento completo. Bendito eres Tú, Eterno, que desea el arrepentimiento.

6. Discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos errado; perdónanos, Rey nuestro, pues hemos pecado intencionalmente. Pues Tú eres un D”s bueno que perdona. Bendito eres Tú, Eterno, lleno de gracia y que perdona abundantemente.

7. Por favor mira nuestra aflicción y pelea nuestras ofrendas. Y apresúrate a redimirnos con una redención completa por causa de Tu nombre, pues Tú eres el D”s que redime poderosamente. Bendito eres Tú, Eterno, Redentor de Israel.

8. Cúranos, oh, Eterno y seremos curados; sálvanos y seremos salvos, pues Tú eres nuestra alabanza. Y trae restablecimiento y curación a todas nuestras enfermedades, a todos nuestros dolores y a todas nuestras heridas, pues Tú eres un D”s que cura, misericordioso y fiel. Bendito eres Tú Eterno, que cura las dolencias de su pueblo Israel.


(Desde pesaj hasta el 5 de diciembre)

9. Bendícenos, oh, Eterno, D”s nuestro, en todas las obras de nuestras manos, y bendice nuestro año con rocíos benévolos, de bendición y de donación. Que en su final haya vida, saciedad y paz como en los años buenos para bendición, pues Tú eres un D”s bueno que hace el bien y bendice los años. Bendito eres Tú, que bendice los años.

(Desde el 5 de diciembre hasta el rezo de Minjá de la víspera de Pesaj)

Bendice para nosotros, Eterno, D”s nuestro, a este año y a us cosechas para bien. Otorga rocío y lluvia para bendición sobre toda la superficie de la tierra; riega abundantemente toda la superficie del planeta y sacia al mundo entero con Tu bondad. Llena nuestras manos con Tu bendiciones y con la riqueza de los dones de Tu mano. Preserva y salva a este año de toda cosa mala, así como de toda clase de destrucción y de retribuciones nefastas, y haz para él una buena esperanza y un final de paz. Ten piedad y misericordia de él, así como de sus cosechas y de sus frutos. Bendícelo con lluvias de benevolencia, bendición y generosidad. Que en su final haya vida, saciedad y paz como en los años buenos para bendición pues Tú eres un D”s bueno que hace el bien y bendice los años.
Bendito eres Tu Eterno que bendice los años.

10. Haz que suene el gran corno por nuestra libertad, eleva el estandarte ara reunir a nuestros exiliados y reúnelos en nuestra tierra a todos juntos desde los cuatro confines del mundo. Bendito eres Tú Eterno, que reúne a los dispersos de Su puedo Israel.

11. Restaura a nuestros jueces como al principio, y a nuestros consejeros como en el inicio. Quita de nosotros la tristeza y el suspiro, y prontamente reina sólo Tú sobre nosotros, oh terno, con bondad y misericordia, con rectitud y justicia Bendito eres Tú, Rey que ama la rectitud y la justicia.

12. Que para los herejes y para los delatores no haya esperanza, y que todos los pecadores protervos perezcan en un instante. Que todos Tus enemigos y todos los que te odian sean prontamente exterminados. Y que prontamente extirpes, quiebres, extermines y sometas el reinado del mal. Bendito eres Tú, Eterno que quiebras a los pecadores alevosos (herejes).

13. Sobre los justos y los piadosos, sobre el remanente de Tu pueblo Israel, sobre sus ancianos sobre los conversos sinceros y sobre nosotros, que por favor se conmueva Tu misericordia oh Eterno, D”s nuestro Y otorga una recompensa buena a todos los que confinan verdaderamente en Tu Nombre. Pon nuestra porción con la de ellos que nunca nos avergoncemos, pues en Ti hemos confiado y en Tu inmensa bondad nos apoyaremos con verdad. Bendito eres Tú Eterno, sostén y seguridad de los justos.

14. Reside en medio de Tu ciudad Jerusalén tal como hablaste; en medio de ella establece el trono de Tu siervo David y reconstrúyela eterna, prontamente y en nuestros días. Bendito eres Tú Eterno que reconstruye a Jerusalén.


15. Haz florecer prontamente el retoño de Tu siervo David, y por medio de Tu salvación eleva su estandarte, pues hemos puesto nuestra esperanza y esperado en Tu salvación todo el día. Bendito eres Tú, Eterno, que hace florecer el orgullo de la salvación.

16. Escucha nuestra voz, oh Eterno, D”s nuestro. Padre misericordioso, ten piedad y misericordia de nosotros, y recibe con misericordia y benevolencia nuestras oraciones, pues Tú eres un D”s que escucha nuestras plegarias.
Y de Tu presencia, Rey nuestro, no nos hagas retornar vacíos; concédenos gracia, respóndenos y escucha nuestras oraciones.
Pues Tú escuchas las oraciones de todas las bocas. Bendito eres Tú Eterno que escucha la oración.

17. Complácete, oh Eterno, D”s nuestro, en Tu pueblo Israel y atiende a sus oraciones; restaura el servicio al santuario de Tu Santo Templo, así como las ofrendas de fuego y las oraciones de Israel. Que prontamente las recibas con amor y benevolencia, y que siempre sea aceptable el servicio de Tu pueblo Israel.
Y Tú por la abundancia de Tu misericordia, nos desearás y te complacerás en nosotros, y nuestros ojos contemplarán Tu retorno a Tzión con misericordia. Bendito eres Tú, Eterno, que hace retornar Su Presencia a Tzión.

18. (Inclinar el cuerpo) A ti te agradecemos, pues Tú eres (enderezarse) el Eterno, D”s nuestro y D”s de nuestros padres, por siempre jamás. Tú eres el que nos forma, la Roca de nuestro ser y Tú eres el defensor de nuestra salvación. De generación te agradeceremos y relataremos u alabanza por nuestras vidas que están en Tu mano, por nuestras almas que están confiadas a Ti, por Tus milagros que todos los días están con nosotros y por Tus maravillas y bondades en todo momento, noche mañana y tarde. El Bondadoso, pues no se han agotado Tus misericordias; el Misericordioso, pues no se han extinguido Tus bondades, ya que desde siempre hemos esperado en Ti.
Y por todo ello que siempre sea bendito,, exaltado y elevado Tu nombre, Rey nuestro, por toda la eternidad. Y todos los seres vivos agradecidamente te reconocerán (sela).
Y alabarán y bendecirán por siempre Tu grandioso Nombre con verdad, pues benévolo es, oh D”S de nuestra esperanza y de nuestra ayuda (sela), el D”S benévolo. (Inclinar el cuerpo) Bendito eres (agachar la cabeza) Tú (enderezarse) Eterno, benévolo es Tu Nombre y a Ti es propio agradecer.

19. Otorga paz, benevolencia, bendición, vida, gracia, bondad, rectitud y misericordia a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos a todos, Padre nuestro, como a uno sólo con la luz de Tu rostro, pues con la luz de Tu rostro nos has otorgado, oh Eterno, D”s nuestro, la Torá y la vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, la bendición y la paz. Y que sea bueno a Tus ojos bendecirnos y bendecir a todo Tu pueblo Israel con abundante vigor y con paz.

Bendito eres Tú, Eterno, que bendice a Su pueblo Israel con paz. Amén.

“Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de Ti. Oh, Eterno, mi Roca y mi Redentor”. (Tehilim 19:15)

D”s mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Que mi alma se inmute para quienes me maldigan, y que mi alma sea como el polvo para todos. Abre mi corazón a Tu Torá y mi alma correrá en pos de Tus mandamientos. Y a todos los que se levanten contra mí para ma, prontamente anula su consejo y trastorna sus pensamientos. Hazlo en virtud de Tu santidad, para que Tus amados sean liberados. Que tu diestra salve y respóndeme.

“Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de Ti. Oh, Eterno, mi Roca y mi Redentor”. (Tehilim 19:15)

Que el Hacedor de la paz en Sus alturas por Su misericordia haga la paz para nosotros y para todo Su pueblo Israel. Y digan: Amén

Sea Tu voluntad, oh Eterno, D”s nuestro y D”s de nuestros padres, que reconstruyas el Santo Templo prontamente y en nuestros días. Y otórganos nuestra porción en Tu Torá para cumplir los estatutos de Tu voluntad y servirte con el corazón perfecto.

3 comentarios:

 1. lindas palavras da sabiduria i tradisión ke vyene kon amor y miztvot!

  shalom ubrajot!

  ResponderEliminar
 2. B"H.Brajá v´Shalom Gracias H" por esta página, Shalom uBrajá

  ResponderEliminar
 3. shalon ubrahot baruj atah adonai eleheinu meleh haolan todah rabat permitime resar las 19 oraraciones del amidah

  ResponderEliminar